CSR

Curtis Health Caps to firma zaangażowana społecznie i otwarta na innych.
Wspieramy wszelkie społeczne inicjatywy, promujące kulturę fizyczną i ochronę zdrowia.
Efektywnie zarządzamy wszelką działalnością firmy, aby jak najlepiej spełniać oczekiwania naszych interesariuszy. Posiadamy system zarządzania jakością, stosujemy procedury z zakresu ochrony środowiska, oraz zapewniamy poufność danych. Stosowanie zawartych w nim zasad przyczynia się do wzrostu zaufania pomiędzy firmą a klientami i dostawcami.

Umacnia też nasz wizerunek w oczach wszystkich podmiotów zainteresowanych efektami działalności naszej firmy w obszarach jakości oferowanych produktów i usług, oddziaływania na środowisko, zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, a także zapewnienia bezpieczeństwa informacji oraz ochrony danych osobowych
Obszary na których skupiamy działania CSR w Curtis Health Caps to:

1. Produkty i usługi

Dbamy o jakość na każdym etapie:

 • prowadzonych prac badawczo – rozwojowych
 • wytwarzania
 • magazynowania
 • logistyki
 • codziennej obsługi klientów

Stosowane w naszej firmie urządzenia produkcyjne spełniają najwyższe standardy oraz zapewniają precyzyjny przebieg procesu technologicznego, w wyniku którego otrzymujemy produkt o wymaganej jakości

2. Pracownicy

Najważniejszą wartością naszej firmy są ludzie. Nasze działania w ramach strategii koncentrują się na wspieraniu zatrudnienia lokalnej społeczności, budowie wizerunku dobrego i stabilnego pracodawcy, budowie kultury organizacyjnej opartej na zaangażowaniu i koncentracji na wynikach oraz zwiększaniu efektywności pracy

3. Społeczność lokalna

CHC jest nie tylko podmiotem biznesowym, ale także członkiem lokalnych społeczności, w których działamy.

Dokładamy wszelkich starań, aby budować partnerskie relacje z przedstawicielami tych społeczności.

Naszym założeniem jest wspieranie inicjatyw społeczności lokalnej, budowanie wizerunku CHC jako inicjatora działalności pro sportowej oraz wspieranie rozwoju instytucji naukowych.
Dokładamy wszelkich starań, by promować wśród swoich pracowników takie wartości jak zdrowy tryb życia, rozwój zawodowy czy integrację społeczną

 • Startujemy w maratonach i innych imprezach sportowych takich jak: Bieg Lwa, Bieg Konstanciński, Business Run, maraton GWiNT Ultra Cross
 • Nasi pracownicy tworzą drużynę piłkarską
 • Współpracujemy z instytucjami naukowymi takimi jak: Gdański Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Przyrodniczy i Medyczny w Poznaniu oraz Politechnika Poznańska i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Jesteśmy członkiem Tarnowskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców

4. Etyka w Biznesie

 

 • Najważniejszymi zasadami naszej firmy w relacjach z klientem są: odpowiedzialność za sukcesy klientów oraz szacunek i otwartość na ich potrzeby.
 • Dostarczamy naszym klientom najwyższej jakości produkt, będący efektem pracy ludzi o unikalnych kompetencjach umiejętnościach i doświadczeniu.
 • Współpracujemy z wiodącymi ośrodkami badawczymi i naukowymi oraz dokładamy wszelkich starań, aby dostarczony produkt spełniał najwyższe standardy i oczekiwania naszych klientów.

5. Działania ekologiczne

CZUJEMY SIĘ ODPOWIEDZIALNI ZA ŚRODOWISKO NATURALNE I STAWIAMY NA EKOLOGIĘ

Jako Spółka promujemy także ekologiczny styl życia wśród swoich pracowników oraz partnerów biznesowych.

Naszym głównym celem jest spełnienie wymagań klientów, szczególnie w zakresie wysokiej jakości i bezpieczeństwa oferowanych produktów i usług, w tym projektowania i wytwarzania produktów, przy jednoczesnym stworzeniu programów umożliwiających prowadzenie działalności w sposób przyjazny dla środowiska poprzez ograniczenie niekorzystnego oddziaływania na środowisko i podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej pracowników
W trosce o jakość i bezpieczeństwo produktów i usług oraz środowisko naturalne, nasze działania realizowane są w ramach Zintegrowanego Systemu Zarzadzania spełniającego wymagania systemu GMP, HACCP oraz norm ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485, BRC
Każdy etap wytwarzania produktu – od idei poprzez badania, proces wdrożeniowy i produkcję – przebiega w zgodzie z najwyższymi standardami. Angażujemy w pełni swoje siły i zasoby po to, by produkt końcowy spełniał wysokie oczekiwania rynku farmaceutycznego, a przede wszystkim Klienta docelowego.

 

a