Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

W celu spełnienia oczekiwań Klientów oraz pracowników firmy, Zarząd ustanowił:

Politykę Jakości dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Politykę Systemu Zapewnienia Jakości dla Wyrobów Medycznych